Îngrijitor clădiri
Guard:
Vuletici Giurgevca
Cultură
Referent cultură:
Gorun Mara
Situații de urgență
Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență:
Isac Branco
Secretariat
Stare Civilă:
Gavrilovici Iesena
Contabilitate
Referent debutant:
Gavrilovici Dragan
Referent Taxe si impozite:
Nedelcu Miroslava
Sef birou:
Ocanovici Nevena
Conducere
Secretar:
Țițirigă Adriana
Viceprimar:
Cizmas Bogdan
Primar:
Ghiță Olgița
Compartiment Asistenta Sociala
Consilier debutant Asistenţă Socială:
Vrba Tania
Sofer microbuz scolar
Sofer I:
Marcovici Nenad
Registratura si Relatii cu Publicul
Consilier:
Nicolici Veronica
Compartiment Turism
Inspector turism:
Jigum Darco
Agent turism:
Radoșevici Bojinca
Utilități publice
Mecanic pompă:
Pătruți Marian
Achizitii publice si implementare proiecte
Consilier:
Ocanovici Sasa Stevita
Consilier debutant Asistenţă Socială:
NISTORAN FLORIN-PETRU