Primăria Socol județul Caraș Severin

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

06 / 12 / 2019 HCL nr.62 din 06.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Socol pe anul 2019

06 / 12 / 2019 HCL nr.61/06.12.2019 privind aprobarea bugetului rectificat al proiectului ,, reabilitarea si extindere sistem de iluminat public in Comuna Socol, jud. Caras- Severin ,,

06 / 12 / 2019 HCL nr.60 din 06.12.2019 privind aprobarea bugetului rectificat al proiectului ,, extinderea retelei de canalizare si realizarea racordarilor in Comuna Socol , jud. Caras-Severin ,,

06 / 12 / 2019 HCL nr.59 din 06.12.2019 privind aprobarea bugetului rectificat al proiectului ,, Extinderea retelei de apa potabila si realizarea bransamentelor in Comuna Socol, jud. Caras-Severin ,,

28 / 11 / 2019 HCL nr.58 din 28.11.2019 privind acordarea cadourilor de Craciun pentru copii

28 / 11 / 2019 HCL nr.57 / 28.11.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si desemnarea expertului cooptat la proiectului ,, ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA SOCOL, JUDETUL CARAS-SEVERIN ,,

28 / 11 / 2019 HCL nr.56 din 28.11.2019 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Socol

28 / 11 / 2019 HCL nr.55 din 28.11.2019 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.64/28.07.2017

28 / 11 / 2019 HCL nr.54 din 28.11.2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

13 / 11 / 2019 HCL nr.53 din 13.11.2019 privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN

13 / 11 / 2019 HCL nr.52/13.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli comunei Socol pe anul 2019

13 / 11 / 2019 HCL nr.51 din 13.11.2019 privind modificarea repartizarii sumei de 100 mii lei, prevazuta in anexa nr.1 la HCL nr.20/ 12.04.2019

31 / 10 / 2019 HCL nr.50 din 31.10.2019 privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a suprafetelor de teren din localitatea Bazias

31 / 10 / 2019 HCL nr.49 din 31.10.2019 privind transformarea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului din specialitate al primarului comunei Socol

31 / 10 / 2019 HCL nr.48 din 31.10.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Socol

22 / 10 / 2019 HCL nr.47 din 22.10.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol

10 / 10 / 2019 HCL nr.46/10.10.2019 privind aprobarea valorii de investiții a proiectului:,,ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA SOCOL

26 / 09 / 2019 HCL nr.45 din 26.09.2019 privind contractarea serviciilor de consultanta in vederea infiintarii Serviciului de apă și canalizare

26 / 09 / 2019 HCL nr.44 din 26.09.2019 privind realizarea infrastructurii WIFI4EU

26 / 09 / 2019 HCL nr.43 din 26.09.2019 privind aprobarea unei taxe anuale pentru administrarea fondului forestier si modificarea regulamentului a OCOLULUI SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMA

26 / 09 / 2019 HCL nr.42 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Socol pe anul 2019

26 / 09 / 2019 HCL nr.41/ 26.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL pe o perioada de 3 luni

12 / 09 / 2019 HCL nr.40/12.09.2019 privind implementarea proiectului ,, ACHIZITIE DE COSTUME POPULARE SARBESTI ,,

12 / 09 / 2019 HCL nr.39 din 12.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,, ACHIZITIE DE COSTUME POPULARE SARBESTI IN COMUNA SOCOL, JUD. CARAȘ-SEVERIN ,,

30 / 08 / 2019 HCL nr.38. 30.08.2019 privind investiția ,,Pod peste râul Nera în comuna Socol ,,

30 / 08 / 2019 HCL nr. 37/ 30.08.2019 privind aprobarea promovării investiției în curs , nefinalizată,, Baza sportivă tip II comuna Socol ,,

30 / 08 / 2019 HCL nr.36/ 30.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Socol pe anul 2019

30 / 07 / 2019 HCL nr. 35/30.07.2019 privind aprobarea amenajării drumurilor agricole de pe suprafața de teren concesionată de către SC MOE- HPG SRL din Timișoara , situată pe extravilanul Comunei Socol

28 / 06 / 2019 HCL nr.34/28.06.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol

28 / 06 / 2019 HCL nr.33 din 28.06.2019 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

28 / 06 / 2019 HCL nr.32/ 28.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni

31 / 05 / 2019 HCL nr.31/31.05.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă -U.P 1 Socol

31 / 05 / 2019 HCL nr.30/31.05.2019 privind reabiltarea Dispensarului uman în localitatea Socol

31 / 05 / 2019 HCL nr.29/31.05.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

20 / 05 / 2019 HCL nr. 28 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Carașului - Valea Almăjului - Clisura Dunării''

20 / 05 / 2019 HCL nr. 27 privind investiția Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale a Comunei Socol

23 / 04 / 2019 HCL nr. 26 privind achiziționarea montarea și dotarea unui stâlp pentru amplasarea sirenei de alarmare a populației

23 / 04 / 2019 HCL Nr. 25 privind amplasarea masei lemnoase pe anul 2019 din Fondul Forestier proprietatea U.A.T. Comuna Socol

23 / 04 / 2019 HCL nr.24 privind acordarea sumelor necesare organizării nedeilor în localitate U.A.T. Comuna Socol

23 / 04 / 2019 HCL nr.23 privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de restaurare a picturilor interioare din lăcașul de cult a Bisericii Ortodoxe Sârbe Campia

23 / 04 / 2019 Hotărârea nr.22 privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de restaurare a picturilor interioare din lăcașul de cult a Bisericii Ortodoxe Sârbe Socol

12 / 04 / 2019 HCL Nr. 21/12.04.2019 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Socol pe anul 2019

12 / 04 / 2019 HCL Nr. 20/12.04.2019 privind repartizarea și utilizarea excedentului anului 2018

12 / 04 / 2019 HCL Nr. 19/12.04.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 18/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului - Clădire administrativă Zlatita

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 17/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului - Terenuri sport Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 16/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului -Dispensar uman Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 15/30.03.2019 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 14/30.03.2019 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 13/30.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Socol pentru o perioada de trei luni

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 12/30.03.2019 privind revocarea Hotararii nr. 76/30.09.2017

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 11/30.03.2019 privind declararea proiectului Complex de productie energie regenerabila de interes local

28 / 02 / 2019 Hotararea nr.8 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra

28 / 02 / 2019 Hotararea nr.7 privind aprobarea concesionarii teren cf 400549

28 / 02 / 2019 Hotararea nr.6 privind aprobarea setului de date si informatii

27 / 02 / 2019 HCL Nr. 10/27,02.2019 privind contractarea serviciilor necesare întocmirii documentațiilor privind investitia Modernizarea străzi și zone pietonale, realizarea rigole carosabile și acces la proprietăți în Comuna Socol

27 / 02 / 2019 HCL Nr. 9/27.02.2019 privind modificarea si completarea HCL Nr. 17/30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare zi functionare al Clubului Sportiv Nera Socol

27 / 02 / 2019 HCL Nr. 8/27.02.2019 privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Socol nr. 74/30.09.2017

20 / 02 / 2019 HCL Nr. 7/20.02.2019 privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN

20 / 02 / 2019 HCL NR. 6/20.02.2019 privind constituirea Comisiei pentru controlul și supravegherea îngrijirii pășunilor comunale închiriate crescătorilor de animale

20 / 02 / 2019 H.C.L 5/20.02.2019 privind achizitionarea si punerea în funcțiune a unui sistem automat de eliminare nitrați la rețeaua de alimentare cu apă în localitatea Socol

02 / 02 / 2019 HCL nr.4/02.02.2019 privind concesionarea suprafetei de 1080,62 ha, prin licitatie publica

02 / 02 / 2019 HCL nr.3/02.02.2019 privind revocare HCL nr.62/18.12.2018

26 / 01 / 2019 HCL nr.2/26.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020

26 / 01 / 2019 HCL nr.1/26.01.2019 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli

10 / 01 / 2019 HCL nr.64/ 27.12.2018 privind aprobarea asocierii si incheierea contractului de asociere a comunei Socol