Primăria Socol județul Caraș Severin

Proiect buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020