Primăria Socol județul Caraș Severin

Hotărâri de consiliu (2019)

30 / 08 / 2019 HCL nr.38. 30.08.2019 privind investiția ,,Pod peste râul Nera în comuna Socol ,,

30 / 08 / 2019 HCL nr. 37/ 30.08.2019 privind aprobarea promovării investiției în curs , nefinalizată,, Baza sportivă tip II comuna Socol ,,

30 / 08 / 2019 HCL nr.36/ 30.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Socol pe anul 2019

30 / 07 / 2019 HCL nr. 35/30.07.2019 privind aprobarea amenajării drumurilor agricole de pe suprafața de teren concesionată de către SC MOE- HPG SRL din Timișoara , situată pe extravilanul Comunei Socol

28 / 06 / 2019 HCL nr.34/28.06.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol

28 / 06 / 2019 HCL nr.33 din 28.06.2019 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

28 / 06 / 2019 HCL nr.32/ 28.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni

31 / 05 / 2019 HCL nr.31/31.05.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă -U.P 1 Socol

31 / 05 / 2019 HCL nr.30/31.05.2019 privind reabiltarea Dispensarului uman în localitatea Socol

31 / 05 / 2019 HCL nr.29/31.05.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

20 / 05 / 2019 HCL nr. 28 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Carașului - Valea Almăjului - Clisura Dunării''

20 / 05 / 2019 HCL nr. 27 privind investiția Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale a Comunei Socol

23 / 04 / 2019 HCL nr. 26 privind achiziționarea montarea și dotarea unui stâlp pentru amplasarea sirenei de alarmare a populației

23 / 04 / 2019 HCL Nr. 25 privind amplasarea masei lemnoase pe anul 2019 din Fondul Forestier proprietatea U.A.T. Comuna Socol

23 / 04 / 2019 HCL nr.24 privind acordarea sumelor necesare organizării nedeilor în localitate U.A.T. Comuna Socol

23 / 04 / 2019 HCL nr.23 privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de restaurare a picturilor interioare din lăcașul de cult a Bisericii Ortodoxe Sârbe Campia

23 / 04 / 2019 Hotărârea nr.22 privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de restaurare a picturilor interioare din lăcașul de cult a Bisericii Ortodoxe Sârbe Socol

12 / 04 / 2019 HCL Nr. 21/12.04.2019 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Socol pe anul 2019

12 / 04 / 2019 HCL Nr. 20/12.04.2019 privind repartizarea și utilizarea excedentului anului 2018

12 / 04 / 2019 HCL Nr. 19/12.04.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 18/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului - Clădire administrativă Zlatita

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 17/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului - Terenuri sport Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 16/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului -Dispensar uman Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 15/30.03.2019 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 14/30.03.2019 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Socol

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 13/30.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Socol pentru o perioada de trei luni

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 12/30.03.2019 privind revocarea Hotararii nr. 76/30.09.2017

30 / 03 / 2019 HCL Nr. 11/30.03.2019 privind declararea proiectului Complex de productie energie regenerabila de interes local

28 / 02 / 2019 Hotararea nr.8 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra

28 / 02 / 2019 Hotararea nr.7 privind aprobarea concesionarii teren cf 400549

28 / 02 / 2019 Hotararea nr.6 privind aprobarea setului de date si informatii

27 / 02 / 2019 HCL Nr. 10/27,02.2019 privind contractarea serviciilor necesare întocmirii documentațiilor privind investitia Modernizarea străzi și zone pietonale, realizarea rigole carosabile și acces la proprietăți în Comuna Socol

27 / 02 / 2019 HCL Nr. 9/27.02.2019 privind modificarea si completarea HCL Nr. 17/30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare zi functionare al Clubului Sportiv Nera Socol

27 / 02 / 2019 HCL Nr. 8/27.02.2019 privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Socol nr. 74/30.09.2017

20 / 02 / 2019 HCL Nr. 7/20.02.2019 privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN

20 / 02 / 2019 HCL NR. 6/20.02.2019 privind constituirea Comisiei pentru controlul și supravegherea îngrijirii pășunilor comunale închiriate crescătorilor de animale

20 / 02 / 2019 H.C.L 5/20.02.2019 privind achizitionarea si punerea în funcțiune a unui sistem automat de eliminare nitrați la rețeaua de alimentare cu apă în localitatea Socol

02 / 02 / 2019 HCL nr.4/02.02.2019 privind concesionarea suprafetei de 1080,62 ha, prin licitatie publica

02 / 02 / 2019 HCL nr.3/02.02.2019 privind revocare HCL nr.62/18.12.2018

26 / 01 / 2019 HCL nr.2/26.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020

26 / 01 / 2019 HCL nr.1/26.01.2019 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli

10 / 01 / 2019 HCL nr.64/ 27.12.2018 privind aprobarea asocierii si incheierea contractului de asociere a comunei Socol