12/04/2019 HCL Nr. 21/12.04.2019 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Socol pe anul 2019

12/04/2019 HCL Nr. 20/12.04.2019 privind repartizarea și utilizarea excedentului anului 2018

12/04/2019 HCL Nr. 19/12.04.2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

30/03/2019 HCL Nr. 18/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului - Clădire administrativă Zlatita

30/03/2019 HCL Nr. 17/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului - Terenuri sport Socol

30/03/2019 HCL Nr. 16/30.03.2019 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a bunului -Dispensar uman Socol

30/03/2019 HCL Nr. 15/30.03.2019 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Socol

30/03/2019 HCL Nr. 14/30.03.2019 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Socol

30/03/2019 HCL Nr. 13/30.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Socol pentru o perioada de trei luni

30/03/2019 HCL Nr. 12/30.03.2019 privind revocarea Hotararii nr. 76/30.09.2017

30/03/2019 HCL Nr. 11/30.03.2019 privind declararea proiectului Complex de productie energie regenerabila de interes local

27/02/2019 HCL Nr. 10/27,02.2019 privind contractarea serviciilor necesare întocmirii documentațiilor privind investitia Modernizarea străzi și zone pietonale, realizarea rigole carosabile și acces la proprietăți în Comuna Socol

27/02/2019 HCL Nr. 9/27.02.2019 privind modificarea si completarea HCL Nr. 17/30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare zi functionare al Clubului Sportiv Nera Socol

27/02/2019 HCL Nr. 8/27.02.2019 privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Socol nr. 74/30.09.2017

20/02/2019 HCL Nr. 7/20.02.2019 privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN

20/02/2019 HCL NR. 6/20.02.2019 privind constituirea Comisiei pentru controlul și supravegherea îngrijirii pășunilor comunale închiriate crescătorilor de animale

20/02/2019 H.C.L 5/20.02.2019 privind achizitionarea si punerea în funcțiune a unui sistem automat de eliminare nitrați la rețeaua de alimentare cu apă în localitatea Socol

02/02/2019 HCL nr.4/02.02.2019 privind concesionarea suprafetei de 1080,62 ha, prin licitatie publica

02/02/2019 HCL nr.3/02.02.2019 privind revocare HCL nr.62/18.12.2018

26/01/2019 HCL nr.2/26.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020

26/01/2019 HCL nr.1/26.01.2019 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli

10/01/2019 HCL nr.64/ 27.12.2018 privind aprobarea asocierii si incheierea contractului de asociere a comunei Socol